Dankbaarheid

Het psychotherapeutisch behandelen van mijn cliënten voelt als een roeping. Al sinds de middelbare school wilde ik mensen in psychische nood begrijpen en helpen. De vele positieve referenties en woorden van dank van cliënten raken mij. Getraumatiseerde cliënten of cliënten die vaak als chronisch en uitbehandeld worden weggezet maken het therapeutisch vuur in mij los. Voor hen doe ik dit werk. Ik geloof als therapeut in goede zorg op maat en niet in logge grote GGZ instellingen. Ik wil graag een woord van dankbaarheid uitspreken naar de cliënten die mij de afgelopen jaren zoveel woorden van dank hebben uitgesproken. Jullie leren mij als mens en als therapeut om te luisteren naar jullie nodes, jullie hulpvragen maar vooral om te luisteren naar het verhaal achter het verhaal. Ik geloof in het activeren, bekrachtigen en exploreren van het gezonde en veerkrachtige stukje die mogelijk in ieder van ons, maar zeker in velen van ons aanwezig is. Ieder mens verdient een goede behandeling en kiest zelf of hij behandeld of begeleid wil worden. Hier zal ik mij altijd hard voor maken. Niet pappen en nathouden maar luisteren naar de wensen en doelen van je client. Te vaak worden cliënten mijns inziens niet geholpen bij hun daadwerkelijke hulpvraag. Eerst maar stabiliseren en begeleiden wordt er gezegd. Ik zou willen zeggen, luister naar je client en sluit aan bij de hulpvraag zoveel mogelijk.

Comments are currently closed.