Kindermishandeling

Onlangs stond er een opvallend bericht in de krant met betrekking tot de campagne tegen kindermishandeling. Vanaf november vorig jaar is huiselijk geweld en mishandeling van kinderen flink onder de aandacht geweest binnen de politiek. Sindsdien is het de bedoeling dat artsen en hulpverleners bij het opvangen van signalen melding doen van mishandeling en dit ook echt melden. Tot nu toe bleef het vaak bij een notitie maar niet tot officiële melding. Een groot gedeelte van de mishandelingen raakt op deze manier onder de radar en met het vorige systeem werd tevens de verzamelde informatie inefficiënt verwerkt. Nu met een nieuw meldingssysteem zien we goede ontwikkelingen in de zin van dat het aantal meldingen van mishandeling oploopt. Dit zijn positieve ontwikkelingen in het belang van het kind.

In een onlangs verschenen artikel blijken sommige wethouders hier gek genoeg anders over te denken. Het aantal meldingen is volgens hun zo opgelopen in het afgelopen jaar dat het allemaal niet meer verwerkt kan worden. Wethouders van verschillende gemeentes sturen dan ook aan op het stoppen van de campagnes tegen kindermishandeling en zij hopen door minder publiciteit het aantal meldingen te verlagen. Dit is natuurlijk de omgekeerde wereld en absoluut niet in het belang van het kind. Een oplossing zou eerder gevonden moeten worden in het uitbreiden van de meldpunten. Een van de laatste cijfers laten zien dat er tenminste 119.000 kinderen thuis jaarlijks worden mishandeld in Nederland. Dat betekent in elke schoolklas gemiddeld een leerling. Het is een groot probleem van alle tijden dat ook nu alle aandacht behoort te krijgen in het belang van het kind. Enkele belangrijke signalen die bij een kind kunnen worden bemerkt zijn: teruggetrokken gedrag, heel druk, schrikken van aanraking, verwondingen, onverzorgd uiterlijk, kapotte kleren en ouders die schreeuwen. Er zijn verschillende vormen van mishandeling, dit kan zijn lichamelijk, psychische, financieel, verwaarlozing of seksueel.

Bij Psychotherapy & Movement zijn we gespecialiseerd in de behandeling van trauma en elke vorm van mishandeling en kunnen vaak snel hulp bieden. We hopen dat je als slachtoffer of hulpverlener contact opneemt met ons als er signalen zijn dat er iets niet klopt. Voor advies en vragen zijn wij doordeweeks altijd bereikbaar en helpen u graag.

,

Comments are currently closed.