Grootschalig onderzoek naar PTSS

Wilt u deelnemen aan onderzoek naar behandeling van PTSS ten gevolge van belastende gebeurtenissen in de jeugd?

PTSS als gevolg van meervoudig en herhaald misbruik in de kindertijd is een veelvoorkomend en schadelijke stoornis die zowel binnen de primaire steungroep als op werkgebied fors disfunctioneren teweeg brengt. Daarnaast heeft deze groep PTSS patiënten vaak veel comorbide klachten zoals depressie, middelen misbruik en persoonlijkheidsproblematiek. Deze groep patiënten is vaak van onderzoek uitgesloten. Hoewel Imaginaire Exposure een bewezen effectieve behandeling is voor PTSS als gevolg van een eenmalige traumatische gebeurtenis, zijn er aanwijzingen dat de effectiviteit bij patiënten met PTSS tengevolge van meervoudig (seksueel, fysiek en emotioneel) en herhaald misbruik in de kindertijd beperkt is.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om behandeling voor deze doelgroep te optimaliseren. Hiertoe worden twee minder onderzochte behandelvormen te weten Imaginaire Rescripting en Body Focused Rescripting vergeleken met Imaginaire Exposure.  Tevens wordt er onderzoek gedaan naar predictoren van behandelsucces. Als predictoren worden o.a.meegenomen : de ernst van de persoonlijkheidsproblematiek, tonic immobility, dissociatie, alcohol –en medicatiegebruik, ernst van het trauma, therapeutische relatie en HRV (heart rate variability). 2 promovendi te weten drs. Mw. P.M. de Jong & drs. Mw. M.T.C. van Hemert zijn als onderzoekers verbonden aan deze studie.

Op diverse locaties vindt een grootschalig onderzoek plaats naar de effectiviteit van drie behandelvormen bij PTSS: Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting en Body Focused Rescripting. Deze drie behandelvormen worden al veelvuldig en met succes toegepast. Dit onderzoek maakt het mogelijk dat voor het eerst kan worden onderzocht welke behandelvorm ervoor zorgt dat klachten het snelst verminderen bij mensen die in hun jeugd veelvuldig getraumatiseerd zijn.

Door uw deelname verbetert u de behandeling van PTSS in de toekomst.

Wanneer u in aanmerking komt wordt u door uw behandelaar of toekomstige behandelaar benaderd voor deelname. Als u meer wilt weten over het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelaar. Als u zich als nieuwe cliënt wil aanmelden bij P&M voor dit onderzoek en behandeling kunt u mailen naar mellony@psychotherapymovement.nl of info@psychotherapymovement.nl

Zie voor meer informatie de website van Psychotherapy & Movement.

, , , , ,

Comments are currently closed.