Hulplijn geopend voor slachtoffers van seksueel geweld

Alhoewel een derde van alle kinderen ooit in aanraking komt met seksueel geweld, rust er helaas nog een te grote taboe op het melden van seksueel misbruik binnen de directe leefomgeving. Slachtoffers durven het misbruik vaak niet te melden; bijvoorbeeld als gevolg van angst, bedreiging, schaamte of het niet willen geloven dat hun lievelingsopa of oom zoiets zou doen. Vaak probeert het slachtoffer gedachten aan het trauma te vermijden en bepaalde activiteiten of mensen te vermijden die herinneren aan het trauma. Ook worden mede als gevolg van de vermijding de signalen van psychisch lijden door het trauma niet op tijd opgemerkt door de omgeving.

Er treedt in dit geval geen verwerking op van de traumatische gebeurtenis en het slachtoffer heeft grote kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis. Hierbij treden telkens herbelevingen aan het trauma op en het sociaal en beroepsmatig functioneren wordt ernstig verstoord.

Behalve de ontstane emoties als angst, schuld en schaamte leiden ook de drempels voor het melden van misbruik bij instanties ertoe dat niet tot melding wordt overgegaan. De meerderheid van de slachtoffers die misbruik meldt doet dit binnen 24 uur (59%), met de verwachting dat er snel tot actie overgegaan wordt. Er volgt echter een periode van 2 weken bedenktijd voordat de aangifte in behandeling wordt genomen. Slechts in 3 van de 10 gevallen leidt een melding bij de politie tot een aangifte. Als de dader een bekende van het slachtoffer is bedraagt de gemiddelde tijd tussen de gebeurtenis en het melden 8 maanden, wat de taboe op melden van interpersoonlijk misbruik binnen de directe leefomgeving onderstreept. Vanzelfsprekend heeft de laatstgenoemde groep een groter risico op het ontwikkelen van PTSS doordat een latere melding leidt tot een delay in het ontvangen van traumagerichte psychotherapie.

Ter verlaging van de drempels voor melden van misbruik heeft de regio Amsterdam-Amstelland het initiatief genomen om een hulplijn te openen voor slachtoffers van recent seksueel geweld. De hulplijn is 1 januari 2016 geopend onder de naam Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG). Via het gratis telefoonnummer 0800-0188 wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp en advies geboden aan slachtoffers van seksueel misbruik. Een zorgcoördinator begeleidt het slachtoffer op psychisch, medisch en forensisch vlak.

Slachtoffers van seksueel en fysiek misbruik plaatsgevonden voor de leeftijd van 16 jaar met PTSS klachten als angstige herinneringen, vermijding, schrikreacties, verhoogde waakzaamheid, komen in aanmerking voor deelname aan onderzoek naar de behandeling van PTSS bij Psychotherapy & Movement in Amsterdam. Hierbij wordt de effectiviteit van 2 evidence based behandelmethoden die gericht zijn op verwerking van traumatische gebeurtenissen met elkaar vergeleken. Voor deelname aan het onderzoek geldt geen wachttijd; de therapie duurt 11 weken.

Comments are currently closed.