Kindermishandeling

Elk jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd; dit komt neer op gemiddeld 1 kind per schoolklas.

Kindermishandeling is een universeel alarmerend probleem en verhoogde aandacht en meer efficiënte manieren en preventieve maatregelen om dit probleem aan te pakken zijn van groot belang.

Vele instanties werken er hard aan om het aantal kinderen dat mishandeld wordt terug te dringen, echter dit blijkt een complexe opgave.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid hebben daarom de ‘Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik’ ingesteld. Deze Taskforce startte in 2012 en gaat door tot en met 2016 met ontwikkelen van een effectievere aanpak van het probleem kindermishandeling door het analyseren van de problemen, de aanwezige partijen bij elkaar te brengen en knelpunten te benoemen.

Van 16 tot 25 november 2015 organiseert de Taskforce de  ‘Week tegen Kindermishandeling’. Deze week is bedoeld om een ieder bewust te maken welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling en mensen die deze signalen opvangen aansporen in actie te komen. Het leven van een mishandeld kind kan voorgoed veranderen door één persoon die in actie komt.

Naast adequate preventiemaatregelen is professionele behandeling van slachtoffers van kindermishandeling, die daar blijvende klachten van ervaren, vanzelfsprekend van groot belang.

Psychotherapy & Movement zet zich in voor vinden van de meest effectieve behandeling voor patiënten met PTSS als gevolg van seksueel en fysiek misbruik voor de leeftijd van 16 jaar gepleegd door iemand uit de directe leefomgeving. Dit doen wij door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek waarbij de behandelmethoden Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting worden vergeleken. De therapieën kenmerken zich door blootstelling en herschrijving van angst oproepende herinneringen, met als gevolg dat terugdenken aan het trauma niet meer tot die grote mate van trauma gerelateerde symptomen leidt.

Comments are currently closed.