Grootschalig promotie onderzoek naar vroegkinderlijk trauma

Wilt u deelnemen aan onderzoek naar behandeling van PTSS ten gevolge van belastende gebeurtenissen in de jeugd?

Bij Psychotherapy & Movement, www.pm-psychotherapieamsterdam.nl vindt momenteel een groot onderzoek plaats naar de behandeling van PTSS ten gevolgen van belastende gebeurtenissen in de jeugd. Mensen die in hun jeugd diverse ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, zoals fysiek of seksueel misbruik kunnen verschillende klachten krijgen waaronder een Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Er is sprake van PTSS als een persoon voor langere tijd last blijft ondervinden van de belastende gebeurtenis(sen), bijvoorbeeld in de vorm van herbelevingen, vermijding of prikkelbaarheid. Een bewezen effectieve behandeling voor PTSS als gevolg van een eenmalig trauma in de jeugd is Imaginaire Exposure . Het is nog onvoldoende duidelijk welke behandeling nu effectief is voor PTSS als gevolg van meerdere traumatische gebeurtenissen. Bij diverse GGZ instellingen is de laatste jaren veel ervaring opgedaan met de toepassing van Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting bij mensen die vanaf hun vroege jeugd belastende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Het is echter onduidelijk welke van de twee methoden nu het meest effectief is.In dit onderzoek willen we nagaan welke van de 2 genoemde behandelvormen het meest effectief is.

Criteria:

Patiënten met de hoofddiagnose PTSS volgens de DSM-IV criteria ten gevolge van emotioneel, fysiek en seksueel misbruik vóór het 16de jaar in de directe leefomgeving van het kind . Comorbide stoornis op as I zoals depressie, angststoornis, ADHD, dissociatieve symptomen en lichte reactieve psychotische episodes in het kader van de PTSS, licht tot middelmatig middelenmisbruik is toegestaan evenals op as II borderline persoonlijkheidsstoornis en cluster C persoonlijkheidsstoornissen.

Voor meer informatie zie onderstaande filmpje:
Abonneer u gratis op ons YOUTUBE kanaal.

, ,

Comments are currently closed.