Toename seksueel misbruik en intimidatie op school

In een onlangs verschenen rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een toenemend aantal meldingen is van seksueel misbruik en intimidatie op zowel basis- als middelbare scholen. Het gaat in de meeste gevallen om situaties tussen leerlingen zelf. Echter in een derde van de gevallen zijn docenten of overig onderwijspersoneel er ook bij betrokken zo blijkt uit de gegevens.
Een groot probleem hierbij, dat de laatste jaren meer en meer wordt gezien, is dat kinderen naaktfoto’s van elkaar verspreiden via sociale media of hiermee dreigen. Naast betere seksuele voorlichting zou er op scholen meer aandacht moeten worden gericht op de impact van sociale media. Simpel gezegd, wat verstuur je wel over het internet en wat niet en de gevolgen die het kan hebben met voorbeelden die waargebeurd zijn. Zo zijn er talloze verhalen van jonge kinderen die pikante foto’s naar elkaar doorsturen via internet en waarbij het uit de hand loopt. Op het moment dat de relatie verbroken wordt verschijnen foto’s vaak over het hele internet, met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer.
Er verschijnen op het internet ook filmpjes van heftige vechtpartijen en pesterijen. Wat betreft dit onderwerp noemt het rapport van de inspectie dat meldingen van psychisch geweld ernstiger en complexer zijn geworden in de afgelopen jaren. Kinderen hebben zulke zware klachten dat ze niet meer naar school durven en voor langere tijd slecht slapen.
Psychotherapy & Movement vindt deze berichten zeer zorgelijk en hoopt dat mede door uitbreiding en verbetering van voorlichting op scholen dit vreselijke gedrag en de schrijnende gevallen worden teruggedrongen en niet verder zullen gaan toenemen. Slachtoffers van pesterijen, misbruik of intimidatie bijvoorbeeld ontstaan door oorzaken zoals hierboven beschreven, zijn van harte welkom bij ons en bieden wij graag de professionele hulp die ze nodig hebben om van hun klachten en problemen af te komen.

Comments are currently closed.