Psychotherapie

Geslaagd

geslaagd

Als je niet durft te springen, zal je misschien nooit vallen, maar ook nooit echt vliegen. Met deze slogan in mijn achterhoofd startte ik in 2012 mijn postgraduaatopleiding psychotherapie in Belgie. Na 2 sollicitatiegesprekken met 2 ontzettend aardige professoren werd ik aangenomen. In Belgie kreeg ik de kans om mijzelf te ontwikkelen als therapeut en […]

Dankbaarheid

Het psychotherapeutisch behandelen van mijn cliënten voelt als een roeping. Al sinds de middelbare school wilde ik mensen in psychische nood begrijpen en helpen. De vele positieve referenties en woorden van dank van cliënten raken mij. Getraumatiseerde cliënten of cliënten die vaak als chronisch en uitbehandeld worden weggezet maken het therapeutisch vuur in mij los. […]

Therapeutische hulp voor vluchtelingenkinderen

Het is vrijwel dagelijks in het nieuws en ook de kranten staan er vol van: de enorme vluchtelingenstroom naar Europa. De vluchtelingen aantallen nemen voorlopig toe en zijn grotendeels afkomstig uit Syrië en Afghanistan. In beide landen heerst al jaren oorlog waarbij de situatie in Syrië alleen maar lijkt te verslechteren. Ouders en kinderen krijgen […]

,

Complexe PTSS

complexe trauma

In Nederland wordt het “Handboek Diagnose en Statistiek van Psychische aandoeningen” (DSM) als gouden standaard in de psychiatrische diagnostiek toegepast. Hierin worden de symptomen van alle psychische ziekten omschreven, zodat de clinicus kan classificeren of er een aandoening aanwezig is. Veel symptomen van psychische ziektebeelden overlappen de symptomen die horen bij een psychische aandoening kunnen […]