Trainingen

Samen met mijn zeer gewaardeerde collega, klinisch psycholoog|psychotherapeut, drs. Paula de Jong, geef ik binnenkort enkele trainingen over het behandelen van PTSS als gevolg van vroegkinderlijk trauma middels imaginaire rescripting.

Sommige therapeuten die cliënten behandelen die vroegkinderlijke trauma hebben meegemaakt zijn bevreesd dat cliënten decompenseren bij het toepassen van dit soort imaginatietechnieken. Echter wanneer deze techniek goed wordt beheerst is onze ervaring dat de PTSS klachten binnen 16 sessies fors kunnen afnemen.

Wat houdt imaginaire rescripting in?
Imaginaire rescripting is een belangrijke ervaringsgerichte techniek die binnen de schematherapie maar ook bij behandeling van PTSS al jarenlang toegepast wordt, maar waar nu ook veel onderzoek naar wordt verricht. Zie https://psychotherapymovement.nl/ptss-onderzoek

Kort wordt de traumatische gebeurtenis zelf in de verbeelding voorgesteld middels focus op diverse zintuigmodaliteiten, er wordt kort stil gestaan bij het belevingsaspect van het trauma. Het verrijkende aan deze techniek is dat daarna de gezonde volwassene samen met de therapeut in het beeld komt stappen en kijkt wat er nu moet gebeuren i.p.v wederom machteloosheid en angst te voelen. Vervolgens wordt samen met de therapeut actie ondernomen om enerzijds het hierarchie verschil op te heffen tussen gezonde volwassenen en dader en anderzijds aan het getraumatiseerde kind te laten voelen dat er nu wel iemand is die erkent dat er seksueel/fysiek misbruik en emotionele verwaarlozing heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld nu kan de gezonde volwassene wel de dader confronteren of denkbeeldig samen met de therapeut en de politie of het leger de dader wegsturen. Dit heeft tot doel dat de gezonde volwassen kant empowered wordt en zich niet meer machteloos, vernederd of genegeerd voelt.
Tot slot wordt gekeken hoe het getraumatiseerde kind deze ingreep beleefd heeft en wat die verder nog voor behoeftes heeft zoals bijvoorbeeld nu wel getroost worden.

Voor meer informatie over rescripting:

Arntz, A. & Van Genderen, H. (2010). Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornissen. Nieuwezijds. Hoogduin, K., Keijsers, G. & Van Minnen, A. (2011). Protocol Imaginaire Exposure, in: Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1, hoofdstuk 6. Amsterdam: Boom.
Contact opnemen voor het geven van een workshop:
Voor het boeken van een 1 of 2 daagse workshop is het mogelijk om de training op maat aan te bieden en af te stemmen op de specifieke vraag. Indien u dit wenst kunnen wij in overleg met u een programma samen te stellen die aansluit bij uw wensen. U kunt ons contacteren door het contact formulier van onze website Psychotherapy & Movement te gebruiken: https://psychotherapymovement.nl/contact te gebruiken.